Grevlinger (eller andre skadedyr) i hagen

Styret har fått henvendelser om økt antall grevling i hagene som grenser mot skoletomten til Eineåsen skole. Antakelsen er at grevlingene har blitt jaget bort fra skogen ved skolen grunnet arbeidet som utføres der.

Vi har informert prosjektledelsen om saken.

Før vi evt. får svar derfra, ønsker vi i mellomtiden å minne om enkle tiltak alle av oss kan gjøre (gjelder forresten også andre skadedyr som mus eller rotter).

Det enkleste først: Ikke kast søppel andre steder enn i søppelkassene og hold hagen ryddig og kortklippet!

Fortsett å lese «Grevlinger (eller andre skadedyr) i hagen»

Kildesortering, glass- og metallemballasje

Bærum Renovasjon gjennomfører for tiden et prøveprosjekt med innsamling av glass- og metallemballasje hjemme hos utvalgte husstander i Bærum.

Målet er å samle kunnskap og erfaringer med hvilke resultater en henteordning kan gi. I denne forbindelsen har det oppstått spørsmål om det bør settes opp felles container på huseierforeningens område. Fortsett å lese «Kildesortering, glass- og metallemballasje»

Renovasjon og vedlikehold

Bilde på veien foran Stian Kristensens vei 30.

Renovasjon

Bærum kommune minner om at alt avfall skal være forsvarlig emballert i poser før det kastes i avfallsdunken. Det for å bidra at renovatørene ikke utsettes for unødig smitterisiko.

Hele artikkel finner du her.

Kjekt å vite om veilys

Visste du at du enkelt selv kan melde fra om det er feil med veilys? Dette kan gjøres ved å følge lenken til feilmeldingstjenesten under Praktisk info – Veibelysning.