Gressklipping 2024

– sjekk når det er din tur å klippe gress på fellesområdet!

Vi minner om at alle beboere av Skytten Huseierforening er pålagt å ta del i vedlikeholdet av fellesområdene våre. Dugnaden og gressklipping er del av dette.

Klippelisten til Stian Kristensens vei Øst finner du her

Klippelisten til fellesareal for Skytten Øst finner du her

Det skal klippes 1 gang per uke!

Gressklipperen er plassert i boden på baksiden av garasjen i Skytten Øst.

Samme sted finner du drivstoff til gressklipperne. NB! Pass på å kun bruke brukes kun
4-takts-bensin, Aspen 4. Når dette er tomt må man gi beskjed til dugnadsleder i Skytten Øst, (per nå, Marius Chapman).

Merk:
Gressklipperen er felleseie via huseierforeningen, og dette betyr at skader dekkes av oss alle via medlemskontingenten.

Det er derfor smart å bruke gressklipperne pent slik at vi har glede av dem hele sesongen med minst mulig behov for reparasjon og vedlikehold.

Husk dugnad på mandag!

Årets vårdugnad blir mandag 29.april kl. 18:00 (det er lov å tjuvstarte). Har du ikke anledning denne dagen, er det viktig at du tar en runde i forveien.

Dugnadssjefene sørger for lett bevertning som vanlig (drikke og is).

Gjøremål på dugnaden

Feie og rake fellesområder,

 • Grus skal børstes ut av gressplenen og fordeles på veien,
 • Løv og hageavfall kastes i containere,
 • Søppel skal plukkes kastes i egen søppelbøtte,
 • Beskjære busker på fellesområdet,
 • Feie biloppstillingsplass,
 • Rense takrenner på garasjeanleggene.

Ting å huske

 • Ta med rake, trillebår og kost,
 • Containerne er kun til hageavfall fra fellesområdet, maks diameter på grener/stammer/røtter er 15cm,
 • Fyll på strøkassene med tørr grus slik at de er klare til neste vinter!
 • Ellers skal grusen kostes ut fra kantene på veien og må ikke samles i hauger. Ikke bland inn jord!
 • Biler må fjernes fra parkerinsplassene slik at feiing kan gjennomføres.

For mer informasjon, les her: Dugnad på mandag, 29.april kl.18 – og i dagene før det

Dugnad på mandag, 29.april kl.18 – og i dagene før det

Årets vårdugnad blir mandag 29.april kl. 18:00 (det er lov å tjuvstarte). Vi håper at snøen er borte da. Har du ikke anledning denne dagen, ta gjerne en runde i dagene i forveien.

Dugnadssjefene sørger for lett bevertning som vanlig (drikke og is).

Husk at dugnad betyr å rydde på våre fellesarealer! Det er ikke bare plassen hvor man setter fra seg bilen sin, det er faktisk hver enkeltes andel i realsameie som beskrevet i grunnboken som også i våre vedtekter: (https://www.skytten-huseierforening.net/vedtekter/).  

Det er bestilt containere som utplasseres på vanlig plass tidligere samme dag og hentes dagen etter. Containere er kun til hageavfall (max. 15 cm. diameter på grener / stammer / røtter) fra fellesområde!

Hvis det er plass – etter at fellesområdene er ryddet ferdig – vil det bli anledning til å deponere privat hageavfall. Husk dimensjonskravet som allerede angitt! Containerne skal ikke ha noe som stikker utenfor, dørene skal kunne lukkes og maks 20cm over toppen. Plastposer skal ikke i containerne!

Feiing er bestilt til dagen etter dugnaden (Tirsdag, 30.april).

Måk snøen fra garasjetaket

Det er skikkelig vintervær for tiden og det har falt mye snø på takene til garasjene, uteboden og husene våre.

Vi oppfordrer herved alle til å ta en liten økt og måke snøen fra garasjetakene før den blir for tung. Det tar ikke så lang tid og det er lov å spørre naboen om hjelp 🙂

Mer om hvor mye snø takene våre tåler finnes det blant annet på Sintef sin hjemmeside.

Husk også å holde veinettet fritt slik at brann og sykebil kan komme fram i tilfelle. Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut i veien, bruk heller fellesområdet hvor snøen pleier å bli lagret.

Husk høstdugnad på onsdag 27.September kl.17

Kan du ikke stille denne dagen så gjør en liten innsats i dagene før.

Det er bestilt 2 containere som utplasseres i Skytten øst og Stian Kristensens vei øst denne dagen.

Containere er kun til hageavfall (max. 15 cm. diameter på grener / stammer / røtter) fra fellesområde!

Hvis det er plass – etter at fellesområdene er ryddet ferdig – vil det bli anledning til å deponere privat hageavfall. Husk dimensjonskravet som allerede angitt! Containerne skal ikke ha noe som stikker utenfor, dørene skal kunne lukkes og maks 20cm over toppen. Plastposer skal ikke i containerne!

Gjøremål på høstdugnad

 • Beskjære busker på fellesområdet,
 • Feie og rake fellesområder,
 • Løv og hageavfall kastes i containere,
 • Søppel skal plukkes og kastes i egen søppelbøtte,
 • Rense takrenner på garasjeanleggene.

Dugnadssjefene sørger for litt bevertning som vanlig.

Garasjene

Videre har dugnadssjefene fått klarsignal til å handle beis og malerutstyr til garasjene. Flere av garasjerekkene trenger både enkelte utbedringer og beis. Her er det bare å ta kontakt med dugnadssjefen på tunet ditt og sett igang. Dette kan gjøres når som helst når det ikke regner, det trenger ikke å være på dugnadsdagen.

Lurer du på hvem som er dugnadssjef hos deg? Sjekk her.

Høstdugnad 27.September

I generalforsamlingen i vår var det stor oppslutning rundt forslaget om å gjennomføre en høstdugnad. Formålet med høstdugnaden er å få klippet busker/trær og fjerne løv på fellesområdet og gjøre klare uteområdene til vinteren. Vi har derfor satt dato for høstdugnaden til onsdag 27. September kl. 1700, og som vanlig er det lov å starte før.

Det er bestilt 2 containere (begge til kvist/hageavfall) til plassering i Skytten øst og i Stian Kristensens vei øst som leveres på formiddagen samme dag. Containerne hentes morgen etter dugnaden.

Siden det er første gangen vi gjennomfører en høstdugnad, følger det her en liste over noen av fordelene:

 • Det blir mindre jobb med dugnad til våren om løv fjernes til høsten
 • Beskjæring av busker og trær vil gjøre det mer oversiktlig for myke trafikanter og biler
 • Mange busker og hekker har vokst seg stor i løpet av sommeren og utgjør en hindring for parkering og ikke minst snømåking
 • Det er en fin anledning til å få ryddet i egen hage før vinteren

Listen over gjøremål finnes her: Praktisk info >> Dugnad

Andre vedlikeholdsprosjekter

Inspeksjonen av vann-og avløpsrør er fortsatt under utførelse. Arbeidsgruppen har fått tilbakemeldinger fra leverandøren om noen kummer som ikke lar seg åpne, noen kummer med manglende tilgang og en vannlekkasje. Vi avventer flere detaljer og tar kontakt med rekkene dette gjelder.

Lekeplassen i Stian Kristensens vei har blitt fikset av naboene på tunet slik at den kunne åpnes igjen. Vedlikeholdsarbeidet hos de 3 øvrige lekeplassene gjenstår. Lekeplassen i Stian Kristensens vei vest er fortsatt stengt. Styret følger opp med arbeidsgruppen som ble satt inn under generalforsamlingen.

Tømming av kummer: Når man ser på mengden av nedbør denne sommeren så var det lurt å tømme alle sandfangere våre for grus og andre ting som var til hinder for effektiv drenering. Kummen i Skytten vest har blitt ødelagt under arbeidet og styret er i dialog med leverandøren som skal fikse det.

Oppdatering vedlikeholdsprosjekter

Felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Da er alle (bortsett fra en rekke som vi har kommunisert med) påmeldt rørinspeksjonen og vi har satt det i bestilling. Vi kommer tilbake når vi har fått dato for utførelse. Mer om prosjektet:

Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Lekeplasser

Våre medlemmer i St.Kr.vei øst har tatt affære og utbedret de verste feilene ved lekeplassen øst slik at den nå er åpnet igjen. Arbeidsgruppen «lekeplasser» (se referat fra GF 2023) tar seg av de øvrige lekeplassene i løpet av, eller rett etter sommeren. Mer om saken her:

Tømming av kummer

Denne uken har kummene blitt tømt for grus, men siden et av dem inneholder også en stor mengde av pinner, leker, spader, osv. må leverandøren komme tilbake en gang til.

Garasjedugnad

Etter sommeren vil styret i samarbeid med dugnadssjefene invitere til garasjedugnad for å gjennomføre enkle utbedringer og beise rekkene slik vi diskuterte på generalforsamling 2023.

I mellomtiden ønsker vi alle våre medlemmer en god sommer!

Etter dugnad er før neste dugnad

Takk til alle som var med og bidro under dugnaden på fellesområdet!

Til info fikk vi også lagt noen stein ved p-plassen St.Kr. vei vest for å hindre gjennomkjøring (se bilder).

Om du angrer på at du ikke fikk vært med, så finnes det flere anledninger til å gjøre en innsats:

I år har vi en egen arbeidsgruppe for vedlikehold og reparasjon av lekeplasser (se punkt 3.10 i referat fra generalforsamling).

I tillegg vil det kalles inn til garasjedugnad i de forskjellige tun. Det skal utføres enklere reparasjoner og garasjene skal males.

Så tar vi en ny dugnad på fellesområdet i september.

Og som vanlig, står alle disse aktivitetene (med mer) i årshjulet i ABBL portalen.

Søppel på fellesområde

Det burde egentlig vært unødvendig å nevne, men det er forbudt å legge igjen søppel på fellesområdet slik det har blitt gjort her ved garasjene i Skytten øst.

Vi forventer at vedkommende rydder etter seg og at dette ikke gjentar seg. Dersom det ikke har blitt ryddet innen 30.april vil styret få det fjernet og fakturere vedkommende, som styret er kjent med.

Vi minner samtidig om vårdugnad 3.mai.