Klar for 17.mai

Da har det blitt gjennomført noen oppgraderinger i området vårt, akkurat i tide til 17.mai.

Lys og sensorer ved garasjene har blitt byttet
Det har blitt lagt nytt asfalt noen steder hvor det var nødvendig
Noen har pyntet på foreningens område (det var ikke styret)
Det har blitt lagt nytt jord flere steder og gress har blitt sådd

Vi ønsker alle en god 17.mai!

Samtidig minner vi om å holde tilstrekkelig avstand. Les om rådene til 17.mai hos helsenorge.no.

Vedlikehold av uteområdet

Jord og gressplen

Som tidligere informert om (her) har vi en del sår i plener etter kabelgraving i fjor.

I morgen (onsdag 6.mai) blir det derfor levert nytt jord de stedene hvor det er skader. Dugnadssjefene vil kalle inn til minidugnad for å fordele jorden og dele ut gressfrø, men dersom du kjeder deg hjemme kan du med fordel sette igang selv så snart du ser en haug med jord.

Det er viktig at ingen går eller parkerer bilen der det blir sådd ut nytt gress!

Asfaltering

Asfaltering der dette er nødvendig er bestilt og gjennomføres ved neste anledning. Vi gir beskjed så snart vi har en dato.

Dugnad på tirsdag og lys ved garasjene

Dugnad

Husk at det er dugnad på tirsdag (21.april). Feiing er bestilt til dagen etter, parkeringsplassene må derfor være tomme for biler 22.april.

Det forventes at alle medlemmer i huseierforeningen yter en innsats for felleskapet.

Styret har registrert at noen allerede har satt i gang og begynt rydding av fellesarealet, noe som er veldig gledelig. Det er allikevel fortsatt mye å gjøre og når alle stiller blir vi rask ferdig. Men husk å holde avstand til hverandre!

Bytte av lysanlegg

I morgen (mandag, 20.april) starter elektrikerne med å bytte lys og lyssensorer til garasjene. Mulig at strømmen slås av i denne forbindelsen. Dersom porten ikke kan åpnes elektrisk, kan du bruke nøkkelen som beskrevet her.

Det blir enda mer feiing i morgen 9.mai

Det ble dessverre problemer med feieutstyret idag og derfor ligger det fortsatt grus igjen i noen områder.

Vi satser på enda en runde i morgen og ber derfor alle igjen om å flytte bilene sine fra parkeringsplassene som ikke har blitt feiet enda.

Meld deg som dugnadssjef eller styremedlem!

Styret jobber for tiden med å forberede generalforsamlingen. Her er noe som er viktig:

Alle roller i administrasjon av huseierforeningen går på rundgang og det forventes at alle tar sin tur. Har du bodd her noen år så grip endelig sjansen og gjør en innsats for felleskapet! Er du ny her, så har du sikkert mye å bidra med! Vi ønsker deg velkommen!

Fortsett å lese «Meld deg som dugnadssjef eller styremedlem!»