Infobrev no.6 fra entreprenøren – Eineåsen skole

Her kommer det nyeste info fra entreprenøren.

Husk at generell informasjon om prosjektet kan dere også se på informasjonssiden til Bærum Kommune:

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/eineasen-ungdomsskole/

Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune -Informasjon til naboer

Grevlinger (eller andre skadedyr) i hagen

Styret har fått henvendelser om økt antall grevling i hagene som grenser mot skoletomten til Eineåsen skole. Antakelsen er at grevlingene har blitt jaget bort fra skogen ved skolen grunnet arbeidet som utføres der.

Vi har informert prosjektledelsen om saken.

Før vi evt. får svar derfra, ønsker vi i mellomtiden å minne om enkle tiltak alle av oss kan gjøre (gjelder forresten også andre skadedyr som mus eller rotter).

Det enkleste først: Ikke kast søppel andre steder enn i søppelkassene og hold hagen ryddig og kortklippet!

Fortsett å lese «Grevlinger (eller andre skadedyr) i hagen»