God jul og godt nytt år 2024!

Ved siden av de vanlige gode ønskene på denne tiden av året deler vi herved også en beskjed vi har mottatt fra FAU ved Rykkinn skole, såvel som siste nyhetsbrev fra Bærum kommune om Eineåsen skole lengre nede:

FAU ved Rykkinn skole har i samråd med SLT-koordinatoren i Bærum Kommune, Politiet, Rykkinn skole, Eineåsen skole, Utekontakten, Fritidshuset og Frivillighetssentralen hatt møter om felles samkjøring om tilstedeværelse på Rykkinn i etterkant av de urolighetene som fant sted på tampen av sommerferien. En rekke tiltak har blitt gjort og med et bredt samarbeid har det ikke vært hendelser av betydning en siste tiden. Mye skyldes også at Fritidshuset endelig er åpnet igjen etter oppussing.

2. januar åpner endelig Eineåsen skole igjen. Byggegjerdet rundt eiendommen blir antakeligvis demontert og fjernet til jul. Rektor på Eineåsen ønsker at uteområdet skal tas i bruk av nabolaget «til alle døgnets tider».

FAU oppfordrer naboer i området til gjerne ta ettermiddags- eller kveldsturen gjennom skolens område, og gjerne ta med barna hit i helgene, slik at dette ikke blir et åpenbart sted for de som måtte la seg friste til å gjøre hærverk eller ødelegge noen av de nye og flotte installasjonene som er satt opp i skolegården. På denne måten får vi et alternativ til den mer organiserte kveldsravningen og det blir gjengs oppfatning av at folk ferdes i området.

Da gjenstår det bare å ønske alle våre naboer noen velfortjente rolige dager i romjulen og et godt nytt år!