Rivearbeidet Eineåsen skole

Rivearbeidet

Rivearbeidet ved Eineåsen skole er i full gang, noe som flere av beboerne i huseierforeningen daglig både ser og hører godt.

Det foregår støyende arbeide over store deler av dagen noe som vi i Styret har tatt opp med Bærum kommune. Kommunen opplyser om at de har tatt dette videre med utførende entreprenør og de ser nå på tiltak for å unngå mye støyende arbeid etter klokken 1700. Dette gjelder spesielt tiltak opp mot boligene nærmest byggeplassen. Kommunen ser da både på tiltak opp mot tilbakemeldingene på støy og lys.

Parkering Stian Kristensens vei

Bærum kommune har besluttet at det skal være parkeringsforbud i Stian Kristensens vei ut 2022 i fbm byggearbeider ved Eineåsen skole.

Dersom du ikke har ryddet garasjen for å få parkert bilen din enda, så er kanskje parkeringsforbudet i Stian Kristensens vei anledningen du har ventet på? Kanskje du også kan låne/leie ut garasjen din til en nabo?

Om du av en eller annen grunn absolutt må parkere utenfor garasjen bør du passe på at du ikke blokkerer veien for andre.

Takk for at alle bidrar til godt naboskap og gode parkeringsmuligheter for oss alle.

Infobrev no.2 fra entreprenøren – Eineåsen skole

Her kommer det infobrev no.2 fra entreprenøren ved Eineåsen skole som bl.a. varsler om midlertidig parkeringsforbud i St.Kr. vei.

Styret er i kontakt med kommunen for å avklare periode(ne) parkeringsforbud er aktuelt, samt hvorvidt det kan begrenses til bestemte tider av døgnet.

Uansett, så forventer vi at alle beboere i området gjør sitt bidrag til å skape en levelig parkeringssituasjon fremover. Fortsett å lese «Infobrev no.2 fra entreprenøren – Eineåsen skole»

Fremdrift med byggearbeidet i St.Kr.vei

Det har kommet noen henvendelse fra beboere i Stian Kristensens vei med spørsmål omkring de arbeidene som foregår der nå med utvidelse av fortauet inn til nye Eineåsen skole. Beboere har også kontaktet Bærum kommune med spørsmål om dette. Som dere er orientert om tidligere, tok kommunen ikke hensyn til vår høringsuttalelse om dette i vinter der vi blant annet var bekymret for parkeringen i veien. Fortsett å lese «Fremdrift med byggearbeidet i St.Kr.vei»

Stian Kristensens vei legges om fra 30.august – parkeringsutfordringer!

Kommunen har gitt beskjed at omleggingen av Stian Kristensens vei i forbindelse med oppføring av ny Eineåsen skole allerede starter opp 30 august. Se også brev fra kommunen.

Både under og etter anleggsarbeidet kommer veien til å bli smalere, dvs. at det blir mindre eller ingen mulighet for gateparkering.

Styret forventer at alle beboere i området gjør sitt bidrag til å skape en levelig parkeringssituasjon fremover.

Dette betyr

  • Bruk garasjen til bil,
  • Bruk alternativ parkering ved Gommerudbanen eller Rykkinnhallen,
  • Ikke parker på gangveier, tun etc. De er ingen erstatning for bortfall av gateparkering! Av hensyn til brann/ambulanse/politi og eventuelle andre redningsbiler må disse holdes fri og fremkommelige til enhver tid!

Innspill om Eineåsen skole, frist 11.januar

Styret har deltatt på høringsmøte med kommunen i forbindelse med forslag til reguleringsplan til Eineåsen skole. Her er noen punkter som ble diskutert:

  • Den gamle skolen står til jul 2021, rives i januar 2022, og den nye skolen åpnes januar 2024,
  • Bygget blir 14m høyt som tegnet og kommer til å ha 20 parkeringsplasser, ansatte skal parkere ved Gommerudbanen og Rykkinnhallen,
  • Det blir 350 parkeringsplasser for sykler,
  • Stian Kristensens vei blir anleggsvei, trolig blir det ikke parkeringsforbud i anleggsperioden,
  • Fortau ved St.Kr. vei utvides til 2,5m bredde (dette er en politisk beslutning).

Alt om prosjektet finner du på Bærum kommune sine websider.

Vi oppfordrer til at umiddelbare naboer til skolen og beboere langs Stian Kristensens vei setter seg inn i planen og gir tilbakemelding enten direkte til kommunen eller til styret.

Frist til å melde fra til kommunen er 11.01.2021.

Styret kommer til å gi en egen tilbakemelding til kommunen innen fristen. Om du ønsker at vi tar med ditt innspill, må den være i hendene våre 05.01.2021. Bruk gjerne vårt kontakt skjema.