Infobrev no.6 fra entreprenøren – Eineåsen skole

Her kommer det nyeste info fra entreprenøren.

Husk at generell informasjon om prosjektet kan dere også se på informasjonssiden til Bærum Kommune:

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/eineasen-ungdomsskole/

Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune -Informasjon til naboer

Grevlinger (eller andre skadedyr) i hagen

Styret har fått henvendelser om økt antall grevling i hagene som grenser mot skoletomten til Eineåsen skole. Antakelsen er at grevlingene har blitt jaget bort fra skogen ved skolen grunnet arbeidet som utføres der.

Vi har informert prosjektledelsen om saken.

Før vi evt. får svar derfra, ønsker vi i mellomtiden å minne om enkle tiltak alle av oss kan gjøre (gjelder forresten også andre skadedyr som mus eller rotter).

Det enkleste først: Ikke kast søppel andre steder enn i søppelkassene og hold hagen ryddig og kortklippet!

Fortsett å lese «Grevlinger (eller andre skadedyr) i hagen»

Rivearbeidet Eineåsen skole

Rivearbeidet

Rivearbeidet ved Eineåsen skole er i full gang, noe som flere av beboerne i huseierforeningen daglig både ser og hører godt.

Det foregår støyende arbeide over store deler av dagen noe som vi i Styret har tatt opp med Bærum kommune. Kommunen opplyser om at de har tatt dette videre med utførende entreprenør og de ser nå på tiltak for å unngå mye støyende arbeid etter klokken 1700. Dette gjelder spesielt tiltak opp mot boligene nærmest byggeplassen. Kommunen ser da både på tiltak opp mot tilbakemeldingene på støy og lys.

[dg columns=»1″ attachment_pg=»false» paginate=»true» ids=»2035″]

Parkering Stian Kristensens vei

Bærum kommune har besluttet at det skal være parkeringsforbud i Stian Kristensens vei ut 2022 i fbm byggearbeider ved Eineåsen skole.

Dersom du ikke har ryddet garasjen for å få parkert bilen din enda, så er kanskje parkeringsforbudet i Stian Kristensens vei anledningen du har ventet på? Kanskje du også kan låne/leie ut garasjen din til en nabo?

Om du av en eller annen grunn absolutt må parkere utenfor garasjen bør du passe på at du ikke blokkerer veien for andre.

Takk for at alle bidrar til godt naboskap og gode parkeringsmuligheter for oss alle.

Infobrev no.2 fra entreprenøren – Eineåsen skole

Her kommer det infobrev no.2 fra entreprenøren ved Eineåsen skole som bl.a. varsler om midlertidig parkeringsforbud i St.Kr. vei.

Styret er i kontakt med kommunen for å avklare periode(ne) parkeringsforbud er aktuelt, samt hvorvidt det kan begrenses til bestemte tider av døgnet.

Uansett, så forventer vi at alle beboere i området gjør sitt bidrag til å skape en levelig parkeringssituasjon fremover. Fortsett å lese «Infobrev no.2 fra entreprenøren – Eineåsen skole»