Eineåsen skole

Det som idag er Rykkinn skole avd. Gommerud kommer til å bli kalt Eineåsen skole allerede fra høsten 2018.

Bærum kommune jobber med planer om å oppgradere eller bygge skolen på nytt. Siden skolen er en umiddelbar nabo til huseierforeningen vår, finnes det en del spørsmål om prosessen.

Fortsett å lese «Eineåsen skole»