Faktura fra rørinspeksjonen

… har nå blitt sendt ut til eierne i rekkene hvor inspeksjonen ble utført.

Vi gjentar at rørene er over 50 år gamle og det er behov for utbedringer hos de fleste rekkene. Vi har fått indikasjon på at de fleste rør lar seg utbedre innvendig fra kummen på utsiden av huset ved å trekke inn strømpe. Det er billigere å utbedre dette nå fremfor å vente til en eventuelt sprekk og gulvene i hver enhet må pigges opp.

Nøyaktig pris for arbeidet varierer sterkt fra rekke til rekke. Husk å gå sammen med husrekken din og andre rekker for å samarbeide om tilbud/anbefalinger til leverandører for utbedring.

Spørsmål om rapportene må rettes direkte til kontaktpersonen i rapporten.

Rapportene er tilgjengelig til våre huseiere på ABBL portalen: https://abbl.bbl.no/minside/mittboligselskap/oppslag hvor det kan lastes ned både video av befaringen og tilstandsrapport med anbefalinger. (Det er enkelt å logge inn med mobilnummer og engangskode som sendes deretter.)Snø

På taket

ABBL har i disse dager sendt følgende info til boligselskapene:

Grunnet vinterens snømengder så langt, gjør vi boligselskapene oppmerksomme på forhold rundt snølast på tak.

  • For takkonstruksjoner i Asker, Bærum, og Oslo oppført før 1979, er kritisk snølast 1,5 Kn/m2 (150 kg/m2). Dette tilsvare ca. 0,5m. gammel snø eller 0,4m. våt snø. Det vil si at det må måkes før snødybden når 0,5 m. eller 0,4 m.
  • For takkonstruksjoner i Asker, Bærum, Oslo og Røyken oppført etter 1979, er kritisk snølast 2,5 Kn/m2 (250 kg/m2). Dette tilsvare ca. 0,8m. gammel snø eller 0,6m. våt snø. Det vil si at det må måkes før snødybden når 0,8m. eller 0,6m.

Forsikringsselskapene sier også i sine sikkerhetsforskrifter at når store nedbørsmengder er varslet og snøbelastningen allerede er høy, må tiltak iverksettes umiddelbart. Takskader som kommer plutselig og uforutsett på grunn av snø blir dekket av forsikringen. Men det avhenger av hvor påpasselig du har vært til å måke.

Huseiere plikter å forsøke å unngå skader på huset eller hytta. Dersom du har hatt god tid på deg til å måke, men taket likevel bryter sammen, kan det bli snakk om redusert forsikringsutbetaling. Man har en plikt til å forebygge og begrense skade, så man kan ikke la snømengden vokse på taket og bare se på.

Det vil selvsagt være store variasjoner i snømengder. Mange vil derfor ikke ha behov for å måke takene. Men, kommer det regn eller skikkelig våt snø i tillegg til den som ligger nå, er saken en helt annen.

Dersom det skal måkes, husk å sikre dere, og la det være igjen ca. 10 cm. snø for ikke å skade tekkingen.

Styret oppfordrer alle til å følge med på snømengden på garasjene og fjerne denne ved behov. Vurder også – gjerne med naboene i samme rekken – om snøen må fjernes fra hus og utebod.

På parkeringsplassene

ABVK kommer til å fjerne mer snø i løpet av neste uke, også fra parkeringsplassene. I mellomtiden kan hver enkelt hjelpe til med å måke bort snøen som samler seg direkte rundt bilen. Om alle gjør dette rundt bilen sin, så blir det bedre plass til å parkere for alle.

God jul og godt nytt år 2024!

Ved siden av de vanlige gode ønskene på denne tiden av året deler vi herved også en beskjed vi har mottatt fra FAU ved Rykkinn skole, såvel som siste nyhetsbrev fra Bærum kommune om Eineåsen skole lengre nede:

FAU ved Rykkinn skole har i samråd med SLT-koordinatoren i Bærum Kommune, Politiet, Rykkinn skole, Eineåsen skole, Utekontakten, Fritidshuset og Frivillighetssentralen hatt møter om felles samkjøring om tilstedeværelse på Rykkinn i etterkant av de urolighetene som fant sted på tampen av sommerferien. En rekke tiltak har blitt gjort og med et bredt samarbeid har det ikke vært hendelser av betydning en siste tiden. Mye skyldes også at Fritidshuset endelig er åpnet igjen etter oppussing.

2. januar åpner endelig Eineåsen skole igjen. Byggegjerdet rundt eiendommen blir antakeligvis demontert og fjernet til jul. Rektor på Eineåsen ønsker at uteområdet skal tas i bruk av nabolaget «til alle døgnets tider».

FAU oppfordrer naboer i området til gjerne ta ettermiddags- eller kveldsturen gjennom skolens område, og gjerne ta med barna hit i helgene, slik at dette ikke blir et åpenbart sted for de som måtte la seg friste til å gjøre hærverk eller ødelegge noen av de nye og flotte installasjonene som er satt opp i skolegården. På denne måten får vi et alternativ til den mer organiserte kveldsravningen og det blir gjengs oppfatning av at folk ferdes i området.

Da gjenstår det bare å ønske alle våre naboer noen velfortjente rolige dager i romjulen og et godt nytt år!

Da har det kommet en god del snø…

… og vi gjentar derfor det vi har sagt i tidligere år:

Alle oppfordres videre til å vise hensyn og ta det rolig ved kjøring til/fra huseierforeningen og ikke minst parkere bilen i garasjen!

Dersom du ikke parkerer i garasjen, vær bevisst på hvor du setter fra deg bilen, slik at du ikke står i veien – hverken for naboen som bruker garasjen til bil eller brøytetraktor.

Ta gjerne en spade og fjern snøen mellom bilene, det er nemlig der brøytetraktorene ikke kommer til.

Snø og snøhauger

Snøhaugene rundt i huseierforeningen frister naturlig nok til bygging av snøhuler, men dette kan utgjøre STOR FARE!

Mens brøyting og rydding av snø pågår er det strengt forbudt å grave huler. Utover dette er det foreldrenes ansvar å se til sine barn.

Grav aldri alene, ha alltid en (voksen) som kan skaffe hjelp i tilfelle kollaps! Styret tar intet ansvar for sikkerheten i forbindelse med snøhulegraving, og oppfordrer alle til absolutt største forsiktighet i så anledning!

Har dere noe å utsette på brøytingen så kontakt styret som vil addressere dette videre.
Ikke rett klager direkte til de som utfører brøytingen, da de gjør så godt de kan så snart de kan, og det er styret som skal addressere eventuelle klager til leverandøren.

Oppdatering vedlikeholdsprosjekter

Felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Da er alle (bortsett fra en rekke som vi har kommunisert med) påmeldt rørinspeksjonen og vi har satt det i bestilling. Vi kommer tilbake når vi har fått dato for utførelse. Mer om prosjektet:

Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Lekeplasser

Våre medlemmer i St.Kr.vei øst har tatt affære og utbedret de verste feilene ved lekeplassen øst slik at den nå er åpnet igjen. Arbeidsgruppen «lekeplasser» (se referat fra GF 2023) tar seg av de øvrige lekeplassene i løpet av, eller rett etter sommeren. Mer om saken her:

Tømming av kummer

Denne uken har kummene blitt tømt for grus, men siden et av dem inneholder også en stor mengde av pinner, leker, spader, osv. må leverandøren komme tilbake en gang til.

Garasjedugnad

Etter sommeren vil styret i samarbeid med dugnadssjefene invitere til garasjedugnad for å gjennomføre enkle utbedringer og beise rekkene slik vi diskuterte på generalforsamling 2023.

I mellomtiden ønsker vi alle våre medlemmer en god sommer!

Mye snø og klager på brøyting

Det er ingen hemmelighet at vi går gjennom en utfordrende vinter, med mye snø, smelting, og enda mer snø.

Brøytemannskaper er ikke uberørt av dette. De jobber døgnet rundt for å måke alle plassene som skal måkes, står i samme kø som alle andre biler når det ikke er fremkommelighet, og må være årvåken hele tiden for ikke å kjøre på biler, hekk, gjerder eller på naboer som plutselig skuffer ut snøen sin når traktoren nærmer seg.

Jobben som brøytebilsjåfør er krevende og utføres av mennesker som gjør så godt de kan så snart de kan.

Styret ser seg nødt til å minne om tiltak hver enkelt av oss skal gjøre for at det blir enklere, raskere og sikrere for brøytemannskapene å utføre jobben sin:

  • Klager på brøyting skal aldri rettes direkte til dem som utfører brøytingen, de skal alltid gå gjennom styret som adresserer dette videre til leverandøren.
  • Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut i veien som akkurat har blitt måkt. Dra snøen videre til fellesområdet hvor den pleier å bli lagret. Da slipper du å vente til noen kommer og rydder etter deg.
  • Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut mens traktoren holder på med å måke. Traktorer er store og sjåføren har utfordringer nok med å holde oversikt. Det er forbundet med livsfare å gå i veien mens det brøytes! Hold avstand!
  • Selv om det er dårlig plass til parkering, vær bevisst på hvor du setter fra deg bilen, slik at du ikke står i veien – hverken for naboen som bruker garasjen til bil eller brøytetraktor.
  • Mens brøyting og rydding av snø pågår er det strengt forbudt å grave huler. Utover dette er det foreldrenes ansvar å se til sine barn.
  • Brøytemannskapet fortjener også skryt med arbeidstider døgnet rundt i perioder, har du en mulighet til å heie på eller si noe positivt, er det bare hyggelig.

Styret er i god dialog med leverandøren og tar opp de henvendelsene som kommer inn.