Da har det kommet en god del snø…

… og vi gjentar derfor det vi har sagt i tidligere år:

Alle oppfordres videre til å vise hensyn og ta det rolig ved kjøring til/fra huseierforeningen og ikke minst parkere bilen i garasjen!

Dersom du ikke parkerer i garasjen, vær bevisst på hvor du setter fra deg bilen, slik at du ikke står i veien – hverken for naboen som bruker garasjen til bil eller brøytetraktor.

Ta gjerne en spade og fjern snøen mellom bilene, det er nemlig der brøytetraktorene ikke kommer til.

Snø og snøhauger

Snøhaugene rundt i huseierforeningen frister naturlig nok til bygging av snøhuler, men dette kan utgjøre STOR FARE!

Mens brøyting og rydding av snø pågår er det strengt forbudt å grave huler. Utover dette er det foreldrenes ansvar å se til sine barn.

Grav aldri alene, ha alltid en (voksen) som kan skaffe hjelp i tilfelle kollaps! Styret tar intet ansvar for sikkerheten i forbindelse med snøhulegraving, og oppfordrer alle til absolutt største forsiktighet i så anledning!

Har dere noe å utsette på brøytingen så kontakt styret som vil addressere dette videre.
Ikke rett klager direkte til de som utfører brøytingen, da de gjør så godt de kan så snart de kan, og det er styret som skal addressere eventuelle klager til leverandøren.

Snømåking

Styret har særlig idag fått mange henvendelser om dårlig snømåking.

Som det også kan ses i media har dette vært ett av de mest snørike dagene på flere år. Dessverre er vi som huseierforening ikke like høyt prioritert som riks-, fylkes- eller kommunale veier og må derfor vente på vår tur. Men vi ser at det mest kritiske har blitt ryddet nå.

Når det er sagt så er styret i god dialog med brøytemannskapene for å påpeke problemene vi observerer gjennom hele sesongen.

Noen tips:

  • Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut i veien som akkurat har blitt måkt. Dra den videre til fellesområdet hvor snøen pleier å bli lagret. Da slipper du å vente til noen kommer og rydder etter deg.
  • Selv om det er dårlig plass til parkering, vær bevist på hvor du setter fra deg bilen, slik at du ikke står i veien – hverken for naboen som bruker garasjen til bil eller brøytetraktor.

Garasjene har fått husnummer

Nå har alle garasjene blitt merket med husnummer til våre medlemmer, slik at det ikke er tvil lengre hvor bilen skal parkeres.

En stor takk til nabo Torbjørn som gikk runden og monterte skiltene.

Dersom garasjen din har – mot forventning – fått feil nummer, finn fram skrutrekkeren og bytt mot det korrekte nummer.

Ønske om leie av garasje?

I et tidligere innlegg spurte vi om man ønsker å registrere seg dersom man kunne tenke seg å leie en garasje.

Denne uken ble det en garasje ledig og styret kunne med glede dele listen over de registrerte.

Det skjer riktignok ikke så ofte, men om du også ønsker å registrere deg så kan du enkelt gjøre det her: Registrer ønske om å leie garasje.

Og som en påminnelse til alle: garasjene skal brukes til parkering av bil, ikke som oppbevarings- eller roterom. Dette gjelder mer enn noen gang under byggeperioden til den nye skolen.

Parkeringsforbud i Stian Kristensens Vei

Rivearbeidene ved Eineåsen skole er nå iverksatt, noe som dessverre har medført totalt parkeringsforbud langs hele Stian Kristensens vei i perioden 17. januar til 31. desember 2022.

Styret i Skytten Huseierforening har konstruktiv dialog med Bærum kommune om å få tillatelse til natt- og helgeparkering for beboere, da det ikke vil være stor trafikk fra anleggsbiler i disse tidsrommene. Fortsett å lese «Parkeringsforbud i Stian Kristensens Vei»

Stian Kristensens vei legges om fra 30.august – parkeringsutfordringer!

Kommunen har gitt beskjed at omleggingen av Stian Kristensens vei i forbindelse med oppføring av ny Eineåsen skole allerede starter opp 30 august. Se også brev fra kommunen.

Både under og etter anleggsarbeidet kommer veien til å bli smalere, dvs. at det blir mindre eller ingen mulighet for gateparkering.

Styret forventer at alle beboere i området gjør sitt bidrag til å skape en levelig parkeringssituasjon fremover.

Dette betyr

  • Bruk garasjen til bil,
  • Bruk alternativ parkering ved Gommerudbanen eller Rykkinnhallen,
  • Ikke parker på gangveier, tun etc. De er ingen erstatning for bortfall av gateparkering! Av hensyn til brann/ambulanse/politi og eventuelle andre redningsbiler må disse holdes fri og fremkommelige til enhver tid!

Bommer og fartsdumpere

Styret er i ferd med å avgjøre om vi skal sette opp bommer og fartsdumpere, da det til tross for tidligere oppfordringer fortsatt er mye, og dels svært uforsiktig kjøring på gangveiene våre.

Det er mange foreldre som er urolige for barna sine når de er ute og leker alene i det som er ment til å være et bilfritt bomiljø. Barn tenker ikke på at det kan komme biler mens de løper rundt, det er kun du som sjåfør som har ansvaret når uhellet er ute!

Om du får levert mat, postpakker eller får gjester eller håndverkere – minn dem på at de IKKE må kjøre raskere enn gangfart og helst parkere på p-plassene. (Om alle hadde brukt garasjen sin til bilen hadde det nemlig vært plass der.)

Vi gjentar her noen flere punkter fra tidligere innlegg: Fortsett å lese «Bommer og fartsdumpere»

Når flyttet du bilen din sist?

Har du en bil som du ikke har brukt på lenge og som det bygger seg opp brøytekanter rundt?

Da oppfordrer vi deg til å ta spaden, grave ut bilen og la måkebilene gjøre jobben sin. Slik blir det bedre plass for oss alle.

Det kan lønne seg å bruke garasjen til parkering…