Stian Kristensens vei legges om fra 30.august – parkeringsutfordringer!

Kommunen har gitt beskjed at omleggingen av Stian Kristensens vei i forbindelse med oppføring av ny Eineåsen skole allerede starter opp 30 august. Se også brev fra kommunen.

Både under og etter anleggsarbeidet kommer veien til å bli smalere, dvs. at det blir mindre eller ingen mulighet for gateparkering.

Styret forventer at alle beboere i området gjør sitt bidrag til å skape en levelig parkeringssituasjon fremover.

Dette betyr

  • Bruk garasjen til bil,
  • Bruk alternativ parkering ved Gommerudbanen eller Rykkinnhallen,
  • Ikke parker på gangveier, tun etc. De er ingen erstatning for bortfall av gateparkering! Av hensyn til brann/ambulanse/politi og eventuelle andre redningsbiler må disse holdes fri og fremkommelige til enhver tid!

Bommer og fartsdumpere

Styret er i ferd med å avgjøre om vi skal sette opp bommer og fartsdumpere, da det til tross for tidligere oppfordringer fortsatt er mye, og dels svært uforsiktig kjøring på gangveiene våre.

Det er mange foreldre som er urolige for barna sine når de er ute og leker alene i det som er ment til å være et bilfritt bomiljø. Barn tenker ikke på at det kan komme biler mens de løper rundt, det er kun du som sjåfør som har ansvaret når uhellet er ute!

Om du får levert mat, postpakker eller får gjester eller håndverkere – minn dem på at de IKKE må kjøre raskere enn gangfart og helst parkere på p-plassene. (Om alle hadde brukt garasjen sin til bilen hadde det nemlig vært plass der.)

Vi gjentar her noen flere punkter fra tidligere innlegg: Fortsett å lese «Bommer og fartsdumpere»

Når flyttet du bilen din sist?

Har du en bil som du ikke har brukt på lenge og som det bygger seg opp brøytekanter rundt?

Da oppfordrer vi deg til å ta spaden, grave ut bilen og la måkebilene gjøre jobben sin. Slik blir det bedre plass for oss alle.

Det kan lønne seg å bruke garasjen til parkering…

Pass på å lukke og låse garasjeporten

Visste du at dersom garasjeporten din står åpent eller ulåst så kan uvedkommende også ta seg inn i naboen’s garasje?

Våre garasjer står i rekker og ikke alle har vegg mellom hverandre. Derfor er det nok om kun en garasje står åpent for at uvedkommende enkelt kan skaffe seg tilgang til flere garasjer.

Vi har hatt tyverier før. Pass derfor på at porten alltid er lukket og låst! Fortsett å lese «Pass på å lukke og låse garasjeporten»

Nei det blir ikke flere parkeringsplasser

Kjære alle medlemmer i Skytten Huseierforening, styret får stadig klager på feilparkeringer, mangel på parkeringsplasser med mer.

Styret får ikke løst parkeringsproblemet så lenge hver og en ikke gidder å etterleve de anmodninger og retningslinjer vi kommer med.

Det er et faktum at vi er i en situasjon som vi har påpekt flere ganger før (her ser du alle hjemmesideinnlegg om dette tema): Fortsett å lese «Nei det blir ikke flere parkeringsplasser»

Det er lov å tenke seg om…

…før man setter fra seg bilen på parkeringsplassen.

Om du absolutt må bruke gjesteparkeringen istedenfor din egen garasje, tenk litt på naboene som også trenger å parkere bilen. Ta hensyn!

Her ser du 2 biler som opptar 3 parkeringsplasser.

Parkering på huseierforeningens områder

Det kommer stadig klager til styret på uvettig parkering. Styret minner derfor om at parkering skal kun skje på oppmerkede plasser.

Videre minner vi om at vi kun har en halv p-plass per boenhet på felles parkeringen, som også skal dekke behovet for gjester. Det er derfor viktig at alle benytter sin garasje til parkering av bil da det ikke er plass til alle ute.

Er det fullt på parkeringsplassen anbefales det at man benytter parkering ved Eineåsen Skole avdeling Gommerud eller annen gateparkering.

NB! All parkering skal skje på en måte som ikke er til hinder for trafikk eller utrykningskjøretøy. Dette er den enkeltes ansvar!

Parkering på tunene i Skytten og Stian Kristensens vei er ikke tillatt.