Pass på å lukke og låse garasjeporten

Visste du at dersom garasjeporten din står åpent eller ulåst så kan uvedkommende også ta seg inn i naboen’s garasje?

Våre garasjer står i rekker og ikke alle har vegg mellom hverandre. Derfor er det nok om kun en garasje står åpent for at uvedkommende enkelt kan skaffe seg tilgang til flere garasjer.

Vi har hatt tyverier før. Pass derfor på at porten alltid er lukket og låst! Fortsett å lese «Pass på å lukke og låse garasjeporten»

Nei det blir ikke flere parkeringsplasser

Kjære alle medlemmer i Skytten Huseierforening, styret får stadig klager på feilparkeringer, mangel på parkeringsplasser med mer.

Styret får ikke løst parkeringsproblemet så lenge hver og en ikke gidder å etterleve de anmodninger og retningslinjer vi kommer med.

Det er et faktum at vi er i en situasjon som vi har påpekt flere ganger før (her ser du alle hjemmesideinnlegg om dette tema): Fortsett å lese «Nei det blir ikke flere parkeringsplasser»

Det er lov å tenke seg om…

…før man setter fra seg bilen på parkeringsplassen.

Om du absolutt må bruke gjesteparkeringen istedenfor din egen garasje, tenk litt på naboene som også trenger å parkere bilen. Ta hensyn!

Her ser du 2 biler som opptar 3 parkeringsplasser.

Parkering på huseierforeningens områder

Det kommer stadig klager til styret på uvettig parkering. Styret minner derfor om at parkering skal kun skje på oppmerkede plasser.

Videre minner vi om at vi kun har en halv p-plass per boenhet på felles parkeringen, som også skal dekke behovet for gjester. Det er derfor viktig at alle benytter sin garasje til parkering av bil da det ikke er plass til alle ute.

Er det fullt på parkeringsplassen anbefales det at man benytter parkering ved Eineåsen Skole avdeling Gommerud eller annen gateparkering.

NB! All parkering skal skje på en måte som ikke er til hinder for trafikk eller utrykningskjøretøy. Dette er den enkeltes ansvar!

Parkering på tunene i Skytten og Stian Kristensens vei er ikke tillatt.

 

Ekstrabrøyting på parkeringsplassene 13.februar

Vinteren har vært her en stund nå og med nedbøren de siste dagene har det blitt enda flere utfordringer med parkeringen. Å brøyte snø på fulle parkeringsplasser er alltid vanskelig.

Vi har derfor bestilt en runde med ekstra brøyting av parkeringsplassene på onsdag, 13.februar på dagen. Alle bes derfor å fjerne bilene sine denne dagen slik at brøyting kan gjennomføres uten hindring.