Resultat el-sjekk i garasjene

Som informert om tidligere, ble det utført en el-sjekk av garasjene våre 29.september 2021.

Styret har fått sjekklister til hver garasje og kommer til å dele dem ut til de respektive medlemmene. Det er viktig at alle ser gjennom listen til sin garasje og får en elektriker til å rette opp det som evt. har blitt funnet.

Som de siste ukene på Rykkinn har vist igjen, er brannsikkerhet ikke noe til å spøke med.

Her er en generelt oversikt: Fortsett å lese «Resultat el-sjekk i garasjene»

Kontingent for 3.kvartal 2021

Kontingenten for 3. kvartal 2021 har denne uken blitt sendt ut per *email*. Om du ikke har mottatt denne, sjekk spamfilteret før du eventuelt ber om kopi fra styret.

Forfallsdato er 30.august 2021. Fint om du overholder fristen, da slipper vi å purre (ja, med gebyr).

Bruk helst KID nummer slik at vi har kontroll på hvem som har betalt.

Kontingent for 2.kvartal 2021

Kontingenten for 2. kvartal 2021 har nå blitt sendt ut per *email*. Om du ikke har mottatt denne, sjekk spamfilteret før du eventuelt ber om kopi fra styret.

Forfallsdato er 31.mai 2021. Fint om du overholder fristen, da slipper vi å purre (ja, med gebyr).

Gjerne bruk KID nummer.

Kontingent for 1.kvartal 2021

Kontingenten for 1. kvartal 2021 har nå blitt sendt ut per *email*. Om du ikke har mottatt denne, sjekk spamfilteret før du eventuelt ber om kopi fra styret.

Forfallsdato er 02.mars 2021. Fint om du overholder fristen, da slipper vi å purre (denne gangen med gebyr).

Kontingent 2021

Kontingent for 2021 blir som følger:

Kr. 3264 – TV/Internett inkl. prisøkning fra Telenor på kr 30 per måned/boenhet fra 1.mars
Kr. 7510 – Kontingent 2020 inkl. 3,2% indeksregulering (7276 + 3,2% = 7510)
Kr. 10774 – Kontingent 2021 totalt per husstand.

1.kvartal kr. 2.648,50*, fra 2.kvartal kr. 2708,50*
Terminer for faktura: *februar, mai, august *og* november*

Hvis du har behov/ønske om å dele opp kontingenten i månedsfaktura istedenfor kvartalsvis, vennligst kontakt styret via kontaktskjema.

Husk at det fortsatt er mulig å sende innspill til generalforsamling innen 31.januar.

Oppdatering innkallelse til ekstraordinær generalforsamling

Nedenfor følger en oppdatert innkallelse til den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dette har blitt oppdatert

  • Det har blitt lagt til 2 tillitsmenn som kan signere protokollen når den foreligger.
  • Avstemmingspunkt 3 er fjernet. Forklaring for dette ligger i innkallingen.
  • Nytt vedlegg 8: brev fra tidligere styreleder med referanse til tidligere saker da mistillitsforslag mot styremedlemmer ble fremmet

Oppdatert innkallelse og vedlegg

Fortsett å lese «Oppdatering innkallelse til ekstraordinær generalforsamling»