El-sjekk av tilfluktsrommene

Som beskrevet i årsberetningen 2023 (se Innkalling Generalforsamling 2024) har det blitt utført el-sjekk av anleggene i tilfluktsrommene. Samtidig ble innmaten til sikringsskapene, lys og lysbrytere byttet.

Nå er det lett å se støvet på sykler og bildekk som ikke har blitt brukt på flere år. Vi oppfordrer alle som bruker tilfluktsrommene til lagring til å ta en titt denne våren og rydde bort det som ikke brukes lengre. Sykler som ikke brukes lengre kan leveres til skolekorpsets loppemarked innen slutten av april (lopper kan leveres her).

Tilfluktsrommene kan brukes til lagring av sesongbetonte gjenstander, ikke til langtidslagring som beskrevet her: Praktisk info >> Lagringsplass.

Til uken blir det også grov feiing på veiene våre og husk generalforsamling på tirsdag, 09.april.

Tenk litt på det: bli med i styret

Har du noen gang tenkt på det som styret kunne ha gjort annerledes eller bedre til fordel for fellesskapet og vårt felles eiendom? Som styremedlem har du mulighet til å påvirke nettopp det.

Å sitte i styret er en flott mulighet til å bidra til beslutningsprosesser og samarbeide med andre engasjerte naboer. Det spiller ingen rolle om du har erfaring med styrearbeid eller er helt ny på området, vår forretningsfører bistår med både kurs og rådgivning.

Noen av fordelene ved å bli med i styret inkluderer:

  1. Påvirkning: Du har muligheten til å være med på å forme fremtiden til vår huseierforening og bidra til å gjøre vårt nabolag til et bedre sted å bo.
  2. Læring: Styrearbeidet gir deg verdifull erfaring innen organisasjon, ledelse og samarbeid, uansett hvilken bakgrunn du kommer fra.
  3. Felleskap: Du vil bli en del av et engasjert fellesskap av naboer som deler dine interesser og mål for vår eiendom.
  4. Styremiddag: En hyggelig tradisjon hvor styremedlemmer blir bedre kjent med hverandre.

Vi oppfordrer alle som er interessert i å bidra til å ta kontakt med styret og melde sin interesse for å bli med.

Dato for generalforsamling: 9.April 2024

Innsending av saker

Saker som ønskes å bli tatt opp på generalforsamling må forelegges for styret senest 27.Februar.

Innsendte saker må settes opp slik at det kan stemmes over et vedtak i saken. Det vil si at forslagene skal være skriftlige, datert, signert og inneholde forslag til vedtak. Forslag som kan medføre større økonomiske forpliktelser for foreningen bør være begrunnet, utredet og med kostnadsoverslag. Generalforsamling kan pålegge styret å utrede saken til neste årsmøte hvis det er flertall for det.

Nye styremedlemmer

Det vil også i år stemmes inn nye medlemmer til styret. Meld gjerne fra til styret i forkant dersom du er interessert. Det er også mulig å ta en opplæring i ABBL om hva det innebærer å være styremedlem i en huseierforening.

Drift av huseierforeningen vår er dugnadsbasert, dette hjelper oss å holde medlemskontingent på et rimelig nivå. Alle beboere forventes å bistå i fellesskapet med å ta sin tur i styrearbeidet og delta på dugnader. Nå som vi har ABBL som forretningsfører fører de regnskapet, sender ut fakturaer, stiller med ordfører på generalforsamlingen og støtter styret i sitt daglige arbeid.


Innkalling til generalforsamlingen med bl a tid og sted, dagsorden, orientering om styrets arbeid og regnskap blir sendt ut 2 uker i forkant.

Varsel om økning av felleskostnader

Styret besluttet å øke felleskostnadene fra kr. 1 200,- til kr. 1 250,- med virkning fra 01.02.24.

Styret mener økningen i felleskostnader normalt bør ligge litt i overkant av årlig økning i konsumprisindeks, men mindre prosjekter eller uforutsette utgifter tilsier noe annet.

Felleskostnadene økes med bakgrunn i den generelle økningen av huseierforeningens driftskostnader.

Rapport fra rørinspeksjonen

Arbeidsgruppen som ble satt inn under GF 2023 (se pkt. 3.1. i referatet) har nå fått samlet rapportene fra rørinspeksjonen.

De er tilgjengelig til våre huseiere på ABBL portalen: https://abbl.bbl.no/minside/mittboligselskap/oppslag hvor det kan lastes ned både video av befaringen og tilstandsrapport med anbefalinger. (Det er enkelt å logge inn med mobilnummer og engangskode som sendes deretter.)

Styret kommer til å følge opp rapportene fra tilfluktsrommene med sikte på å legge frem tiltaksplan til generalforsamlingen 2024.

Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Under generalforsamlingen 2023 var vann- og avløp en sak til behandling, ref referat fra generalforsamling 2023 (pkt. 3.1). 

Våre hus, og dermed vann- og avløpsledninger, er over 50 år gamle og det er ikke kjent om det noen gang har vært utført systematisk inspeksjon av rørledningene for å avdekke rehabiliteringsbehov. Stikkledningene inn i rekkene er private og eies i fellesskap av tilknyttede enheter. Tilfluktsrommene, som vi eier i felleskap, er tilknyttet to av disse stikkledningene. For mer info se hjemmesiden, Praktisk info >> Vann og avløp.

Fortsett å lese «Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør»

Felles garasjeforsikring i Skytten huseierforening fra 1.mai

I henhold til vedtaket på Generalforsamlingen 7. mars 2023 har vi tegnet en felles garasjeforsikring for alle garasjerekkene på våre fellesområder. Forsikringen gjelder fra 1. mai 2023 og gjelder for selve bygningene.

Garasjenes innhold (altså bilen) må fortsatt forsikres av hver enkelt.

I den forbindelse viser vi til avsnitt 3.5 i vedtektene og minner alle om å holde sitt hus med bod forsvarlig forsikret: Brann-(fullverdi), innbo, vannledningsskade- (rørskade) og ansvarsforsikring må tegnes.

Vedtektene våre finner du her: