Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør

Under generalforsamlingen 2023 var vann- og avløp en sak til behandling, ref referat fra generalforsamling 2023 (pkt. 3.1). 

Våre hus, og dermed vann- og avløpsledninger, er over 50 år gamle og det er ikke kjent om det noen gang har vært utført systematisk inspeksjon av rørledningene for å avdekke rehabiliteringsbehov. Stikkledningene inn i rekkene er private og eies i fellesskap av tilknyttede enheter. Tilfluktsrommene, som vi eier i felleskap, er tilknyttet to av disse stikkledningene. For mer info se hjemmesiden, Praktisk info >> Vann og avløp.

Fortsett å lese «Påmelding til felles inspeksjon av vann-og avløpsrør»

Felles garasjeforsikring i Skytten huseierforening fra 1.mai

I henhold til vedtaket på Generalforsamlingen 7. mars 2023 har vi tegnet en felles garasjeforsikring for alle garasjerekkene på våre fellesområder. Forsikringen gjelder fra 1. mai 2023 og gjelder for selve bygningene.

Garasjenes innhold (altså bilen) må fortsatt forsikres av hver enkelt.

I den forbindelse viser vi til avsnitt 3.5 i vedtektene og minner alle om å holde sitt hus med bod forsvarlig forsikret: Brann-(fullverdi), innbo, vannledningsskade- (rørskade) og ansvarsforsikring må tegnes.

Vedtektene våre finner du her:

Mye snø og klager på brøyting

Det er ingen hemmelighet at vi går gjennom en utfordrende vinter, med mye snø, smelting, og enda mer snø.

Brøytemannskaper er ikke uberørt av dette. De jobber døgnet rundt for å måke alle plassene som skal måkes, står i samme kø som alle andre biler når det ikke er fremkommelighet, og må være årvåken hele tiden for ikke å kjøre på biler, hekk, gjerder eller på naboer som plutselig skuffer ut snøen sin når traktoren nærmer seg.

Jobben som brøytebilsjåfør er krevende og utføres av mennesker som gjør så godt de kan så snart de kan.

Styret ser seg nødt til å minne om tiltak hver enkelt av oss skal gjøre for at det blir enklere, raskere og sikrere for brøytemannskapene å utføre jobben sin:

  • Klager på brøyting skal aldri rettes direkte til dem som utfører brøytingen, de skal alltid gå gjennom styret som adresserer dette videre til leverandøren.
  • Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut i veien som akkurat har blitt måkt. Dra snøen videre til fellesområdet hvor den pleier å bli lagret. Da slipper du å vente til noen kommer og rydder etter deg.
  • Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut mens traktoren holder på med å måke. Traktorer er store og sjåføren har utfordringer nok med å holde oversikt. Det er forbundet med livsfare å gå i veien mens det brøytes! Hold avstand!
  • Selv om det er dårlig plass til parkering, vær bevisst på hvor du setter fra deg bilen, slik at du ikke står i veien – hverken for naboen som bruker garasjen til bil eller brøytetraktor.
  • Mens brøyting og rydding av snø pågår er det strengt forbudt å grave huler. Utover dette er det foreldrenes ansvar å se til sine barn.
  • Brøytemannskapet fortjener også skryt med arbeidstider døgnet rundt i perioder, har du en mulighet til å heie på eller si noe positivt, er det bare hyggelig.

Styret er i god dialog med leverandøren og tar opp de henvendelsene som kommer inn.

Hva skal vi snakke om på generalforsamlingen 7.mars 2023?

Ser du noe som engasjerer deg i foreningen vår? Mener du at det finnes saker hos oss som trenger oppmerksomhet? Ønsker du å foreslå tiltak som skal gjennomføres i foreningen vår? Kan du tenke deg å gjøre ditt bidrag som styremedlem eller i en arbeidsgruppe og sørge for videre drift av Skytten Huseierforening?

Da bør du gi beskjed til styret innen utgang av januar, slik at vi får behandlet det på generalforsamling 7.mars. Bruk gjerne vårt kontaktskjema her.

Her er et tidligere innlegg om de prosjektene vi planlegger å jobbe med i år:

Snømåking

Styret har særlig idag fått mange henvendelser om dårlig snømåking.

Som det også kan ses i media har dette vært ett av de mest snørike dagene på flere år. Dessverre er vi som huseierforening ikke like høyt prioritert som riks-, fylkes- eller kommunale veier og må derfor vente på vår tur. Men vi ser at det mest kritiske har blitt ryddet nå.

Når det er sagt så er styret i god dialog med brøytemannskapene for å påpeke problemene vi observerer gjennom hele sesongen.

Noen tips:

  • Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut i veien som akkurat har blitt måkt. Dra den videre til fellesområdet hvor snøen pleier å bli lagret. Da slipper du å vente til noen kommer og rydder etter deg.
  • Selv om det er dårlig plass til parkering, vær bevist på hvor du setter fra deg bilen, slik at du ikke står i veien – hverken for naboen som bruker garasjen til bil eller brøytetraktor.

Lekeplasser i Stian Kristensens vei stenges

I forbindelse med kartlegging av nødvendig vedlikehold på lekeplassene våre har det blitt avdekket alvorlige feil ved begge lekeplassene i tunene ved Stian Kristensens vei.

Styret har derfor tatt beslutningen om å stenge begge lekeplassene umiddelbart og inntil utbedringen har funnet sted.

Dere som foreldre oppfordres til å informere og følge barna deres slik at vi unngår evt. skader som kan oppstå ved bruk.

Feilene kan utbedres med litt egeninnsats, styret vil informere mer om dette på generalforsamling 7.mars 2023.