Påminnelse – meld inn saker til generalforsamlingen

Er det ting du er opptatt av, ser du saker som trenger oppmerksomhet eller endringer eller tiltak du ønsker å foreslå til behandling på årets generalforsamling?

Eller ønsker du å påvirke styrearbeidet ved å være med?

Send dine innspill til styret ved å bruke kontaktskjemaet her.

Nyttig bakgrunnsmateriell

Huseierforeningens vedtekter
Vedtak fra tidligere generalforsamlinger
Referat fra tidligere generalsforsamlinger

Vi ønsker oss flere kvinner i styret…

… ikke bare fordi kvinner har hatt stemmerett i Norge siden 1913 og loven regulerer kjønnsfordelingen i en rekke ulike typer styrer.

Vi synes bare det er hyggelig å ha et velbalansert styre som kan ta avgjørelser basert på konstruktive diskusjoner.

Fint om du som kvinne derfor tenker litt på om du vil bidra til et trivelig bomiljø i nabolaget. Vi spør igjen når vi nærmer oss generalforsamlingen til våren.