Innkalling generalforsamling 2019

Styret kaller med dette inn til årets generalforsamling. Som tidligere informert om møtes vi tirsdag 26.mars kl.18:30 på Eineåsen skole, avd. Belset.

Vi har en noen viktige saker å snakke om og skal også fatte vedtak, så det er viktig at alle møter! Om du ikke klarer å møte allikevel, fyll ut fullmakten og gi den til en nabo (eller et styremedlem) som møter.

Du finner alle dokumenter her: Fortsett å lese «Innkalling generalforsamling 2019»

Meld deg som dugnadssjef eller styremedlem!

Styret jobber for tiden med å forberede generalforsamlingen. Her er noe som er viktig:

Alle roller i administrasjon av huseierforeningen går på rundgang og det forventes at alle tar sin tur. Har du bodd her noen år så grip endelig sjansen og gjør en innsats for felleskapet! Er du ny her, så har du sikkert mye å bidra med! Vi ønsker deg velkommen!

Fortsett å lese «Meld deg som dugnadssjef eller styremedlem!»

Påminnelse – meld inn saker til generalforsamlingen

Er det ting du er opptatt av, ser du saker som trenger oppmerksomhet eller endringer eller tiltak du ønsker å foreslå til behandling på årets generalforsamling?

Eller ønsker du å påvirke styrearbeidet ved å være med?

Send dine innspill til styret ved å bruke kontaktskjemaet her.

Nyttig bakgrunnsmateriell

Huseierforeningens vedtekter
Vedtak fra tidligere generalforsamlinger
Referat fra tidligere generalsforsamlinger

Vi ønsker oss flere kvinner i styret…

… ikke bare fordi kvinner har hatt stemmerett i Norge siden 1913 og loven regulerer kjønnsfordelingen i en rekke ulike typer styrer.

Vi synes bare det er hyggelig å ha et velbalansert styre som kan ta avgjørelser basert på konstruktive diskusjoner.

Fint om du som kvinne derfor tenker litt på om du vil bidra til et trivelig bomiljø i nabolaget. Vi spør igjen når vi nærmer oss generalforsamlingen til våren.