God sommer!

Sommeren er her med lange kvelder og lyse sommernetter, og ferietiden nærmer seg.

I denne anledning ønsker styret å minne om at selv om det er ferietid man huske å vise hensyn til hverandre og respektere at ikke alle nødvendigvis er i samme modus som du selv er. Fortsett å lese «God sommer!»

Varsel om ekstraordinær generalforsamling

Styret varsler herved om at det vil bli kalt inn til ekstraordinær generalforsamling onsdag 4 september kl. 19-21.

Tema er redegjørelse for ny TV/Internett løsning inkludert kostnader og besparelser.

Innkalling iht vedtektenes artikkel 5 og 6 kan ventes 3 uker før den ekstraordinære generalforsamlingen.

 

Vennlig hilsen
Styret

Ikke bruk huskene i Skytten Øst!

Huskestativet i Skytten Øst er knekt (se bilde) og vi har derfor fjernet huskene.

Vi vil fjerne stativet så snart det praktisk er mulig. I mellomtiden må alle passe på at ingen (hverken barn eller voksne) klatrer på stativet!

Knekt huskestativ i Skytten Øst.

Innkalling generalforsamling 2019

Styret kaller med dette inn til årets generalforsamling. Som tidligere informert om møtes vi tirsdag 26.mars kl.18:30 på Eineåsen skole, avd. Belset.

Vi har en noen viktige saker å snakke om og skal også fatte vedtak, så det er viktig at alle møter! Om du ikke klarer å møte allikevel, fyll ut fullmakten og gi den til en nabo (eller et styremedlem) som møter.

Du finner alle dokumenter her: Fortsett å lese «Innkalling generalforsamling 2019»

Meld deg som dugnadssjef eller styremedlem!

Styret jobber for tiden med å forberede generalforsamlingen. Her er noe som er viktig:

Alle roller i administrasjon av huseierforeningen går på rundgang og det forventes at alle tar sin tur. Har du bodd her noen år så grip endelig sjansen og gjør en innsats for felleskapet! Er du ny her, så har du sikkert mye å bidra med! Vi ønsker deg velkommen!

Fortsett å lese «Meld deg som dugnadssjef eller styremedlem!»