El- og hybridbil

Ja til elbil

All lading av El-biler, hybrid-biler og diverse El-sykler skal kun skje fra godkjent ladeløsning (omtalt i delnorm 722 i NEK 400). Huseierforeningen har derfor oppgradert garasjeanlegget i 2019 for å støtte balansert lading i garasjene.

Alle garasjer er forberedt for montering av ladeboks. Medlemmer som ønsker ladeboks må bestille den gjennom styret for å få den montert og programmert. Ladeboksen må være dekket av medlemmets forsikring.

Anlegget baserer seg på IT230 nett. Du er selv ansvarlig for å sjekke om bilen din har spesielle krav til lading. Tåler den for eksempel kun lading gjennom TN400 nett, finnes det en løsning ved å montere en ekstra skilletrafo.

Lading startes enkelt i Cloudcharge app’en og belastes korteier direkte. Styret fastsetter ladeprisen. I tillegg kommer abonnementskostnad for nettforbindelsen av ladeboksen på ca. kr.50 per måned. Denne faktureres separat.

Bestillingsskjema til ladeboks finner du her.

Nei til ulovlig lading

Pga. brannsikkerheten er det ikke tillatt å lade fra stikkontakten i boden eller bruke skjøteledninger uansett sted eller plassering. Det er heller ikke tillatt å lade fra de vanlige husholdningskontaktene (fagbetegnelse Schuko). Dette fordi de ikke tåler høy belasting over tid.

De vanlige kontaktene i garasjene tilfredsstiller ikke kravet om egen kurs til hver stikkontakt, det er derfor ikke lov å lade fra disse.

Mobile ladere som det sitter vanlig kontakt på er kun beregnet som nødlader, når du er på tur og ikke har tilgang til vanlig lader.

Alt dette bunner ut i brannsikkerhet for oss alle.

Ladeboks kan du bestille her.

Support

Support ved feil av ladeboks: ring DEFA på 32 06 77 00 eller bruk veilederen på deres hjemmeside for å finne de mest vanlige feil: DEFA veileder.

Lenker