Lagringsplass

Bomberommene kan brukes som lagringsplass for sesongbetonte gjenstander. Dette kan f.eks. være vinter-/sommerdekk, hagemøbler, sykler o.l. som oppbevares for en del av året de ikke er i bruk.

Alt må merkes nøye med navn og husnummer. Styret forbeholder seg retten til å fjerne/kassere gjenstander som er umerket, og har ligget i bomberommene i over et år.

Bomberommet er altså IKKE et sted for langtidslagring.

Nøkkel kan lånes av styremedlemmer og dugnadssjefer.