Om oss

Skytten Huseierforening er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 988 188 735.

Huseierforeningen er ingen egen juridisk enhet, men sørger for en del fellesadministrasjon som kabel-TV, snømåking, vedlikehold m.m. og betaler felles strøm til garasjene. Alle boenheter er selveiet.

Vårt formål er ivaretakelse og koordinering av medlemmenes felles interesser som huseiere og medeiere av fellesareal, med sikte på oppnåelse av et trivelig bomiljø.

Postadresse:
Skytten Huseierforening
Kinoveien 3
1337 Sandvika

Våre medlemmer er huseierne i:

Skytten

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

Stian Kristensens vei

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 104, 106, 108, 110