Rivearbeidet Eineåsen skole

Rivearbeidet

Rivearbeidet ved Eineåsen skole er i full gang, noe som flere av beboerne i huseierforeningen daglig både ser og hører godt.

Det foregår støyende arbeide over store deler av dagen noe som vi i Styret har tatt opp med Bærum kommune. Kommunen opplyser om at de har tatt dette videre med utførende entreprenør og de ser nå på tiltak for å unngå mye støyende arbeid etter klokken 1700. Dette gjelder spesielt tiltak opp mot boligene nærmest byggeplassen. Kommunen ser da både på tiltak opp mot tilbakemeldingene på støy og lys.

Parkering Stian Kristensens vei

Bærum kommune har besluttet at det skal være parkeringsforbud i Stian Kristensens vei ut 2022 i fbm byggearbeider ved Eineåsen skole.

Dersom du ikke har ryddet garasjen for å få parkert bilen din enda, så er kanskje parkeringsforbudet i Stian Kristensens vei anledningen du har ventet på? Kanskje du også kan låne/leie ut garasjen din til en nabo?

Om du av en eller annen grunn absolutt må parkere utenfor garasjen bør du passe på at du ikke blokkerer veien for andre.

Takk for at alle bidrar til godt naboskap og gode parkeringsmuligheter for oss alle.

Kontingent for 1.kvartal 2022

Kontingenten for 1. kvartal 2022 har nå blitt sendt ut per *email*. Om du ikke har mottatt denne, sjekk spamfilteret før du eventuelt ber om kopi fra styret.

Forfallsdato er 01.mars 2022. Fint om du overholder fristen, da slipper vi å purre (ja, med gebyr).

Bruk helst KID nummer slik at vi har kontroll på hvem som har betalt.

Parkeringsforbud i Stian Kristensens Vei

Rivearbeidene ved Eineåsen skole er nå iverksatt, noe som dessverre har medført totalt parkeringsforbud langs hele Stian Kristensens vei i perioden 17. januar til 31. desember 2022.

Styret i Skytten Huseierforening har konstruktiv dialog med Bærum kommune om å få tillatelse til natt- og helgeparkering for beboere, da det ikke vil være stor trafikk fra anleggsbiler i disse tidsrommene. Fortsett å lese «Parkeringsforbud i Stian Kristensens Vei»

Kontingent 2022

Kontingent for 2022 blir som følger:

Kr. 3.626 – TV/Internett inkl. prisøkning fra Telenor på kr 30 per måned/boenhet fra 1.mars
Kr. 8.988 – Kontingent 2021 inkl. 3,2% indeksregulering (8712 + 3,2% = 8988)
Kr. 12.612 – Kontingent 2022 totalt per husstand.

1.kvartal kr. 3.108*, fra 2.kvartal kr. 3.168*
Terminer for faktura: *februar, mai, august *og* november*

Hvis du har behov/ønske om å dele opp kontingenten i månedsfaktura istedenfor kvartalsvis, vennligst kontakt styret via kontaktskjema.

Infobrev no.2 fra entreprenøren – Eineåsen skole

Her kommer det infobrev no.2 fra entreprenøren ved Eineåsen skole som bl.a. varsler om midlertidig parkeringsforbud i St.Kr. vei.

Styret er i kontakt med kommunen for å avklare periode(ne) parkeringsforbud er aktuelt, samt hvorvidt det kan begrenses til bestemte tider av døgnet.

Uansett, så forventer vi at alle beboere i området gjør sitt bidrag til å skape en levelig parkeringssituasjon fremover. Fortsett å lese «Infobrev no.2 fra entreprenøren – Eineåsen skole»