El-sjekk av tilfluktsrommene

Som beskrevet i årsberetningen 2023 (se Innkalling Generalforsamling 2024) har det blitt utført el-sjekk av anleggene i tilfluktsrommene. Samtidig ble innmaten til sikringsskapene, lys og lysbrytere byttet.

Nå er det lett å se støvet på sykler og bildekk som ikke har blitt brukt på flere år. Vi oppfordrer alle som bruker tilfluktsrommene til lagring til å ta en titt denne våren og rydde bort det som ikke brukes lengre. Sykler som ikke brukes lengre kan leveres til skolekorpsets loppemarked innen slutten av april (lopper kan leveres her).

Tilfluktsrommene kan brukes til lagring av sesongbetonte gjenstander, ikke til langtidslagring som beskrevet her: Praktisk info >> Lagringsplass.

Til uken blir det også grov feiing på veiene våre og husk generalforsamling på tirsdag, 09.april.

Tenk litt på det: bli med i styret

Har du noen gang tenkt på det som styret kunne ha gjort annerledes eller bedre til fordel for fellesskapet og vårt felles eiendom? Som styremedlem har du mulighet til å påvirke nettopp det.

Å sitte i styret er en flott mulighet til å bidra til beslutningsprosesser og samarbeide med andre engasjerte naboer. Det spiller ingen rolle om du har erfaring med styrearbeid eller er helt ny på området, vår forretningsfører bistår med både kurs og rådgivning.

Noen av fordelene ved å bli med i styret inkluderer:

  1. Påvirkning: Du har muligheten til å være med på å forme fremtiden til vår huseierforening og bidra til å gjøre vårt nabolag til et bedre sted å bo.
  2. Læring: Styrearbeidet gir deg verdifull erfaring innen organisasjon, ledelse og samarbeid, uansett hvilken bakgrunn du kommer fra.
  3. Felleskap: Du vil bli en del av et engasjert fellesskap av naboer som deler dine interesser og mål for vår eiendom.
  4. Styremiddag: En hyggelig tradisjon hvor styremedlemmer blir bedre kjent med hverandre.

Vi oppfordrer alle som er interessert i å bidra til å ta kontakt med styret og melde sin interesse for å bli med.

Nå er det lurt å samle inn grus der den er tilgjengelig

Snøen har smeltet flere steder og grusen har blitt lett tilgjengelig. I påvente av mer snø og is, enten denne eller neste sesongen, er det lurt å samle inn litt grus og fylle på en bøtte. Da har man til neste gang det blir nødvendig å strø.

Styret har også bedt dugnadssjefene om å sørge for at strøkassene får gratis påfyll ved denne anledningen.

Faktura fra rørinspeksjonen

… har nå blitt sendt ut til eierne i rekkene hvor inspeksjonen ble utført.

Vi gjentar at rørene er over 50 år gamle og det er behov for utbedringer hos de fleste rekkene. Vi har fått indikasjon på at de fleste rør lar seg utbedre innvendig fra kummen på utsiden av huset ved å trekke inn strømpe. Det er billigere å utbedre dette nå fremfor å vente til en eventuelt sprekk og gulvene i hver enhet må pigges opp.

Nøyaktig pris for arbeidet varierer sterkt fra rekke til rekke. Husk å gå sammen med husrekken din og andre rekker for å samarbeide om tilbud/anbefalinger til leverandører for utbedring.

Spørsmål om rapportene må rettes direkte til kontaktpersonen i rapporten.

Rapportene er tilgjengelig til våre huseiere på ABBL portalen: https://abbl.bbl.no/minside/mittboligselskap/oppslag hvor det kan lastes ned både video av befaringen og tilstandsrapport med anbefalinger. (Det er enkelt å logge inn med mobilnummer og engangskode som sendes deretter.)Snø

På taket

ABBL har i disse dager sendt følgende info til boligselskapene:

Grunnet vinterens snømengder så langt, gjør vi boligselskapene oppmerksomme på forhold rundt snølast på tak.

  • For takkonstruksjoner i Asker, Bærum, og Oslo oppført før 1979, er kritisk snølast 1,5 Kn/m2 (150 kg/m2). Dette tilsvare ca. 0,5m. gammel snø eller 0,4m. våt snø. Det vil si at det må måkes før snødybden når 0,5 m. eller 0,4 m.
  • For takkonstruksjoner i Asker, Bærum, Oslo og Røyken oppført etter 1979, er kritisk snølast 2,5 Kn/m2 (250 kg/m2). Dette tilsvare ca. 0,8m. gammel snø eller 0,6m. våt snø. Det vil si at det må måkes før snødybden når 0,8m. eller 0,6m.

Forsikringsselskapene sier også i sine sikkerhetsforskrifter at når store nedbørsmengder er varslet og snøbelastningen allerede er høy, må tiltak iverksettes umiddelbart. Takskader som kommer plutselig og uforutsett på grunn av snø blir dekket av forsikringen. Men det avhenger av hvor påpasselig du har vært til å måke.

Huseiere plikter å forsøke å unngå skader på huset eller hytta. Dersom du har hatt god tid på deg til å måke, men taket likevel bryter sammen, kan det bli snakk om redusert forsikringsutbetaling. Man har en plikt til å forebygge og begrense skade, så man kan ikke la snømengden vokse på taket og bare se på.

Det vil selvsagt være store variasjoner i snømengder. Mange vil derfor ikke ha behov for å måke takene. Men, kommer det regn eller skikkelig våt snø i tillegg til den som ligger nå, er saken en helt annen.

Dersom det skal måkes, husk å sikre dere, og la det være igjen ca. 10 cm. snø for ikke å skade tekkingen.

Styret oppfordrer alle til å følge med på snømengden på garasjene og fjerne denne ved behov. Vurder også – gjerne med naboene i samme rekken – om snøen må fjernes fra hus og utebod.

På parkeringsplassene

ABVK kommer til å fjerne mer snø i løpet av neste uke, også fra parkeringsplassene. I mellomtiden kan hver enkelt hjelpe til med å måke bort snøen som samler seg direkte rundt bilen. Om alle gjør dette rundt bilen sin, så blir det bedre plass til å parkere for alle.

Dato for generalforsamling: 9.April 2024

Innsending av saker

Saker som ønskes å bli tatt opp på generalforsamling må forelegges for styret senest 27.Februar.

Innsendte saker må settes opp slik at det kan stemmes over et vedtak i saken. Det vil si at forslagene skal være skriftlige, datert, signert og inneholde forslag til vedtak. Forslag som kan medføre større økonomiske forpliktelser for foreningen bør være begrunnet, utredet og med kostnadsoverslag. Generalforsamling kan pålegge styret å utrede saken til neste årsmøte hvis det er flertall for det.

Nye styremedlemmer

Det vil også i år stemmes inn nye medlemmer til styret. Meld gjerne fra til styret i forkant dersom du er interessert. Det er også mulig å ta en opplæring i ABBL om hva det innebærer å være styremedlem i en huseierforening.

Drift av huseierforeningen vår er dugnadsbasert, dette hjelper oss å holde medlemskontingent på et rimelig nivå. Alle beboere forventes å bistå i fellesskapet med å ta sin tur i styrearbeidet og delta på dugnader. Nå som vi har ABBL som forretningsfører fører de regnskapet, sender ut fakturaer, stiller med ordfører på generalforsamlingen og støtter styret i sitt daglige arbeid.


Innkalling til generalforsamlingen med bl a tid og sted, dagsorden, orientering om styrets arbeid og regnskap blir sendt ut 2 uker i forkant.

Måk snøen fra garasjetaket

Det er skikkelig vintervær for tiden og det har falt mye snø på takene til garasjene, uteboden og husene våre.

Vi oppfordrer herved alle til å ta en liten økt og måke snøen fra garasjetakene før den blir for tung. Det tar ikke så lang tid og det er lov å spørre naboen om hjelp 🙂

Mer om hvor mye snø takene våre tåler finnes det blant annet på Sintef sin hjemmeside.

Husk også å holde veinettet fritt slik at brann og sykebil kan komme fram i tilfelle. Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut i veien, bruk heller fellesområdet hvor snøen pleier å bli lagret.