Måk snøen fra garasjetaket

Det er skikkelig vintervær for tiden og det har falt mye snø på takene til garasjene, uteboden og husene våre.

Vi oppfordrer herved alle til å ta en liten økt og måke snøen fra garasjetakene før den blir for tung. Det tar ikke så lang tid og det er lov å spørre naboen om hjelp 🙂

Mer om hvor mye snø takene våre tåler finnes det blant annet på Sintef sin hjemmeside.

Husk også å holde veinettet fritt slik at brann og sykebil kan komme fram i tilfelle. Ikke måk snøen fra din egen gangvei ut i veien, bruk heller fellesområdet hvor snøen pleier å bli lagret.

God jul og godt nytt år 2024!

Ved siden av de vanlige gode ønskene på denne tiden av året deler vi herved også en beskjed vi har mottatt fra FAU ved Rykkinn skole, såvel som siste nyhetsbrev fra Bærum kommune om Eineåsen skole lengre nede:

FAU ved Rykkinn skole har i samråd med SLT-koordinatoren i Bærum Kommune, Politiet, Rykkinn skole, Eineåsen skole, Utekontakten, Fritidshuset og Frivillighetssentralen hatt møter om felles samkjøring om tilstedeværelse på Rykkinn i etterkant av de urolighetene som fant sted på tampen av sommerferien. En rekke tiltak har blitt gjort og med et bredt samarbeid har det ikke vært hendelser av betydning en siste tiden. Mye skyldes også at Fritidshuset endelig er åpnet igjen etter oppussing.

2. januar åpner endelig Eineåsen skole igjen. Byggegjerdet rundt eiendommen blir antakeligvis demontert og fjernet til jul. Rektor på Eineåsen ønsker at uteområdet skal tas i bruk av nabolaget «til alle døgnets tider».

FAU oppfordrer naboer i området til gjerne ta ettermiddags- eller kveldsturen gjennom skolens område, og gjerne ta med barna hit i helgene, slik at dette ikke blir et åpenbart sted for de som måtte la seg friste til å gjøre hærverk eller ødelegge noen av de nye og flotte installasjonene som er satt opp i skolegården. På denne måten får vi et alternativ til den mer organiserte kveldsravningen og det blir gjengs oppfatning av at folk ferdes i området.

Da gjenstår det bare å ønske alle våre naboer noen velfortjente rolige dager i romjulen og et godt nytt år!

Varsel om økning av felleskostnader

Styret besluttet å øke felleskostnadene fra kr. 1 200,- til kr. 1 250,- med virkning fra 01.02.24.

Styret mener økningen i felleskostnader normalt bør ligge litt i overkant av årlig økning i konsumprisindeks, men mindre prosjekter eller uforutsette utgifter tilsier noe annet.

Felleskostnadene økes med bakgrunn i den generelle økningen av huseierforeningens driftskostnader.

Da har det kommet en god del snø…

… og vi gjentar derfor det vi har sagt i tidligere år:

Alle oppfordres videre til å vise hensyn og ta det rolig ved kjøring til/fra huseierforeningen og ikke minst parkere bilen i garasjen!

Dersom du ikke parkerer i garasjen, vær bevisst på hvor du setter fra deg bilen, slik at du ikke står i veien – hverken for naboen som bruker garasjen til bil eller brøytetraktor.

Ta gjerne en spade og fjern snøen mellom bilene, det er nemlig der brøytetraktorene ikke kommer til.

Snø og snøhauger

Snøhaugene rundt i huseierforeningen frister naturlig nok til bygging av snøhuler, men dette kan utgjøre STOR FARE!

Mens brøyting og rydding av snø pågår er det strengt forbudt å grave huler. Utover dette er det foreldrenes ansvar å se til sine barn.

Grav aldri alene, ha alltid en (voksen) som kan skaffe hjelp i tilfelle kollaps! Styret tar intet ansvar for sikkerheten i forbindelse med snøhulegraving, og oppfordrer alle til absolutt største forsiktighet i så anledning!

Har dere noe å utsette på brøytingen så kontakt styret som vil addressere dette videre.
Ikke rett klager direkte til de som utfører brøytingen, da de gjør så godt de kan så snart de kan, og det er styret som skal addressere eventuelle klager til leverandøren.

Rapport fra rørinspeksjonen

Arbeidsgruppen som ble satt inn under GF 2023 (se pkt. 3.1. i referatet) har nå fått samlet rapportene fra rørinspeksjonen.

De er tilgjengelig til våre huseiere på ABBL portalen: https://abbl.bbl.no/minside/mittboligselskap/oppslag hvor det kan lastes ned både video av befaringen og tilstandsrapport med anbefalinger. (Det er enkelt å logge inn med mobilnummer og engangskode som sendes deretter.)

Styret kommer til å følge opp rapportene fra tilfluktsrommene med sikte på å legge frem tiltaksplan til generalforsamlingen 2024.

Husk høstdugnad på onsdag 27.September kl.17

Kan du ikke stille denne dagen så gjør en liten innsats i dagene før.

Det er bestilt 2 containere som utplasseres i Skytten øst og Stian Kristensens vei øst denne dagen.

Containere er kun til hageavfall (max. 15 cm. diameter på grener / stammer / røtter) fra fellesområde!

Hvis det er plass – etter at fellesområdene er ryddet ferdig – vil det bli anledning til å deponere privat hageavfall. Husk dimensjonskravet som allerede angitt! Containerne skal ikke ha noe som stikker utenfor, dørene skal kunne lukkes og maks 20cm over toppen. Plastposer skal ikke i containerne!

Gjøremål på høstdugnad

  • Beskjære busker på fellesområdet,
  • Feie og rake fellesområder,
  • Løv og hageavfall kastes i containere,
  • Søppel skal plukkes og kastes i egen søppelbøtte,
  • Rense takrenner på garasjeanleggene.

Dugnadssjefene sørger for litt bevertning som vanlig.

Garasjene

Videre har dugnadssjefene fått klarsignal til å handle beis og malerutstyr til garasjene. Flere av garasjerekkene trenger både enkelte utbedringer og beis. Her er det bare å ta kontakt med dugnadssjefen på tunet ditt og sett igang. Dette kan gjøres når som helst når det ikke regner, det trenger ikke å være på dugnadsdagen.

Lurer du på hvem som er dugnadssjef hos deg? Sjekk her.