Vinteren er her!

Alle beboere oppfordres til å vise hensyn og ta det rolig ved kjøring til/fra huseierforeningen.

Har dere noe å utsette på brøytingen så kontakt styret som vil addressere dette videre.
Ikke rett klager direkte til de som utfører brøytingen, da de gjør så godt de kan så snart de kan, og det er styret som skal addressere eventuelle klager til leverandøren.

Snøhauger etter måking og bygging av snøhuler OBS! OBS! STOR FARE!

Snøhaugene rundt i huseierforeningen frister naturlig nok til bygging av snøhuler, men dette kan utgjøre STOR FARE!

Mens brøyting og rydding av snø pågår er det strengt forbudt å grave huler. Utover dette er det foreldrenes ansvar å se til sine barn.

Grav aldri alene, ha alltid en (voksen) som kan skaffe hjelp i tilfelle kollaps!

Styret tar intet ansvar for sikkerheten i forbindelse med snøhulegraving, og oppfordrer alle til absolutt største forsiktighet i så anledning!

Vi ønsker oss flere kvinner i styret…

… ikke bare fordi kvinner har hatt stemmerett i Norge siden 1913 og loven regulerer kjønnsfordelingen i en rekke ulike typer styrer.

Vi synes bare det er hyggelig å ha et velbalansert styre som kan ta avgjørelser basert på konstruktive diskusjoner.

Fint om du som kvinne derfor tenker litt på om du vil bidra til et trivelig bomiljø i nabolaget. Vi spør igjen når vi nærmer oss generalforsamlingen til våren.