Eineåsen skole

Det som idag er Rykkinn skole avd. Gommerud kommer til å bli kalt Eineåsen skole allerede fra høsten 2018.

Bærum kommune jobber med planer om å oppgradere eller bygge skolen på nytt. Siden skolen er en umiddelbar nabo til huseierforeningen vår, finnes det en del spørsmål om prosessen.

Fortsett å lese «Eineåsen skole»

Årets dugnad blir torsdag, 3.mai kl.18

Årets dugnad blir Torsdag 3 mai kl. 1800
Det blir bestilt containere som utplasseres på vanlig plass tidligere samme dag. Containere er kun til hageavfall!
Feiing bestilles til dagen etter dugnaden (Fredag 4 mai).
Styret vil gå til innkjøp av «børstemaskin» slik at jobben med å fjerne grus fra plener blir enklere.
Vi benytter anledningen til å fylle strøkassene med grus slik at disse er klare til neste vintersesong. Forøvrig skal grus feies ut fra kanter slik at feiebilen letter kan samle dette opp. NB! Skal ikke legges i hauger, men gjevnt utover.