Trafikk og parkering

Trafikk på foreningens område

Alle hovedstikkveiene i huseierforeningens område er offentlige veier. De er offentlig skiltet med “Forbudt for motorvogn”, med underskilt – “Gjelder ikke renovasjon, møbel og syketransport”. En ber derfor beboerne respektere dette. Området ble i sin tid planlagt som et bilfritt område. Det bor mange småbarnsfamilier i området. At dette er ett bilfritt område bør gi foreldre en garanti for at det er trygt å la barna leke i området.

Det er i huseierforeningen forståelse for at det er nødvendig å kjøre på stikkveiene når for eksempel bilen er helt full av varer, eller man skal inn med møbler/materialer. Det forventes da at man viser ansvar og bare kjører i første gir i max 6-8 km i timen! Det forventes videre at bilen fjernes fra området uten unødig forsinkelse. Parkering på området er IKKE tillatt.

Kjøring i annen gir kan kun oppfattes som et uttrykk for mangel på respekt og ansvar. Ikke vær hensynsløs.

For å motivere til enda mindre kjøring på veinettet vårt, investerte vi i 2022 i oppsett av veibommer: Veibommer er nå på plass.

Parkeringsproblematikk

Hver husstand er i snitt tilgodesett med en halv parkeringsplass i tillegg til garasjen. Mange og kanskje de fleste husstander har i dag mer enn en bil. Det sier seg selv at parkeringsproblemer vil oppstå.

Styret henstiller derfor til nye og gamle beboere om å benytte garasjen til det den er tiltenkt for – nemlig bilen.

I forbindelse med generalforsamlingen 2019 gjennomførte vi også en undersøkelse for å kartlegge parkeringssituasjonen. Du finner den her:

[dg columns=»1″ attachment_pg=»false» paginate=»true» ids=»790″]

 

Styret har i 2021 inngått avtale med Asker & Bærum kranservice om å kunne fjerne biler etter behov.

Flere innlegg om dette tema finner du her: Parkering