Trivselsregler

 • Det er en forventning at alle medlemmer i huseierforeningen bidrar til godt naboskap og et godt bomiljø. Dette betyr:
  • Høflig dialog, skriftlig som muntlig, særlig når man er uenig,
  • Respekt for stille-tider som definert i Granneloven, Helligdagsloven mm www.lovdata.no,
 • Videre er det:
  • Lov å ta små og litt større initiativ til glede for din nabo og ditt tun,
  • Lov å plukke opp søppel (vi ønsker at tun, grøntområder, lekeplasser og garasjeanlegg ser ut slik vi ønsker at det skal være),
  • Viktig å delta på dugnad, vi skal kunne si at vi trives,
  • Lurt å ikke måke snø fra din egen gangvei ut i veien. Dra den videre til fellesområdet hvor snøen pleier å bli lagret. Da slipper du å vente til noen kommer og rydder etter deg.
 • Vi ønsker:
  • Begrenset kjøring innenfor bommene og at garasjene benyttes til parkering av bil og ikke som lagringsplass.
  • At alle bruker sin demokratiske rett til å delta på Huseierforeningens generalforsamling.