Vann og avløp

Hver sammenhengende rekke i vår huseierforening har en felles stikkledning for både vanntilførsel og avløp til husene. Stikkledningen fører inn i et av endehusene i rekken og går deretter under alle de andre husene i rekken og inn til hvert hus.

Det vil si at stikkledningen er felles for alle husene i rekken og at problemer i den ikke kan spores til et enkelt hus. Det vil variere fra husrekke til husrekke hvor lang stikkledningen er. Noen steder vil den være kun for 1 husrekke, andre steder for 2 eller 3 rekker. Stikkledningen fører til kommunens ledningsnett.

Det gjelder følgende retningslinjer fra Bærum kommune:

  1. Ledningseierne er i fellesskap ansvarlige for drift og vedlikehold av fellesledningene.
  2. De grunneiere som får stikkledninger/ fellesledninger gjennom sin eiendom, forplikter seg til ikke å utføre arbeider som kan skade eller gjøre ledningene utilgjengelige.
  3. Kommunen foreslår å inngå egne private avtaler mellom grunneierne som regulerer kostnadsfordeling ved evt. fremtidige reparasjonsarbeider på ledningsanleggene.

Se også kommunens hjemmeside.

Våre hus er nå 50 år gamle, og vi må regne med at det kan oppstå problemer med rørsystemet. Ofte viser det seg at propper i systemet skyldes at noen kaster ting i toalettet som ikke skal kastes der. Det gjelder for eksempel våtservietter, q-tips, bleier, bind og tamponger – og fete matrester. Hvis man unngår å kaste alt slikt i toalettene, får vi mindre problemer med rørene våre.