Vann og avløp

Dette er et forslag for øyeblikket.

Hver sammenhengende rekke i vår huseierforening har en felles stikkledning for både vanntilførsel og avløp til husene. Stikkledningen fører inn i et av endehusene i rekken og går deretter under alle de andre husene i rekken og inn til hvert hus. Det vil si at stikkledningen er felles for alle husene i rekken og at problemer i den ikke kan spores til et enkelt hus. Det vil variere fra husrekke til husrekke hvor lang stikkledningen er. Noen steder vil den være kun for 1 husrekke, andre steder for 2 eller 3 rekker. Stikkledningen fører til kommunens ledningsnett.

Hver husrekke har ansvar for den stikkledningen som fører til deres rekke. De som bor i rekken må selv bestille og finansiere eventuell rørinspeksjon og spyling, og besørge vedlikehold av sin felles stikkledning. Det kan for eksempel være aktuelt å legge en «strømpe» i ledningen hvis den viser seg å være dårlig etter en kamerainspeksjon. 

Våre hus er nå 50 år gamle, og vi må regne med at det kan oppstå problemer med rørsystemet. Ofte viser det seg at propper i systemet skyldes at noen kaster ting i toalettet som ikke skal kastes der. Det gjelder for eksempel våtservietter, q-tips, bleier, bind og tamponger – og fete matrester. Hvis man unngår å kaste alt slikt i toalettene, får vi mindre problemer med rørene våre.