Vedtak fra generalforsamlingene

Det har fra flere medlemmer i foreningen vært fremsatt ønske om en samlet oversikt over de generelle vedtak som er fattet av Styret og Generalforsamlingen opp gjennom årene. Styret har derfor, ikke minst på grunn av alle nye huseiere, laget en slik oppstilling.

 • Det henstilles til medlemmene å tørke tøy på en måte som er minst mulig sjenerende for naboene, (30.10.1972)
 • Ved oppsetting av gjerde, skal huseiere i samme rekke benytte samme gjerdetype og utførelse. Dette gjelder også om gjerdelengden naturlig omfatter flere rekkehus.(1972)
 • Skader påført den enkelte eiendom ved snøbrøyting skal skriftlig meldes Styret så snart som mulig etter at skaden er oppstått. (22.04.1974 og 06.05.1975)
 • Enkeltmedlemmer kan ikke tilstås særrettigheter over noen del av fellesarealet. (05.03.1985)
 • Medlemmer som skal flytte, må underrette Styret, og oppgi navn og ny eier. (23.03.1985)
 • Foreningen har ingen spesielle regler om hunde-og kattehold. Båndtvang for hunder gjelder imidlertid hele året i Bærum Kommune. Styret har gjort utallige henstillinger til medlemmene om at hunder og katter IKKE må sjenere naboene.

I tillegg til vedtak i Styret og på Generalforsamlingen gjelder følgende offentlige påbud/forbud:

 • Privatkjøring på det interne veisystem er ikke tillatt. Parkering ikke tillatt!!!
 • Imidlertid praktiseres en ordning hvor helt nødvendig kjøring aksepteres, MEN DA IKKE FORTERE ENN VANLIG GANGFART (1. gir). Opplys gjerne besøkende (evt. arbeidsfolk) til eiendommene om dette. Det er ellers ikke mulig å stoppe for et barn du ikke ser som kommer ut bak en bod etc.!!!!!!
 • Forbud mot henleggelse av søppel på våre egne fellesarealer og friarealer. «Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.»
 • Regler for beplantning langs turveiareal i Skytten. (Skriv fra Bærum Kommune 30.05.1972 og 10.10.1972)
 • Vi henstiller også til de av medlemmene som har garasje om å benytte disse, for å ha plass til gjester. Husk også å parkere på en sådan måte at det blir plass til flest mulig.

Vi er en huseierforening hvor styrets oppgaver er vedtatt av en generalforsamling og beskrevet i vedtektene. Det er vesentlige forskjell til det som gjelder i borettslag.